ゲーム攻略動画サイト

ゲームフォース

428~封鎖された渋谷で~の攻略動画

Đề tài 428: SỰ SỐNG ĐỜI SAU (06/11/2022)

投稿日:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 20, 27-38)
Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ”. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Email: phungvuvakinhthanh@gmail.com

www.facebook.com/phungvuvakinhthanh

Thân ái,

Ban quản trị chương trình "Phụng Vụ và Kinh Thánh"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Mọi Video được phát trên kênh "Phụng Vụ và Kinh Thánh" đều mang tính bản quyền, xin quý vị vui lòng không download và phát trên các kênh phương tiện khác!

XIN CÁM ƠN!

-428~封鎖された渋谷で~の攻略動画
-

Copyright© ゲームフォース , 2022 AllRights Reserved.